Εκπαιδευτικό   υλικό  για  το  Γυμνάσιο

 

Α'   Γυμνασίου

B'  Γυμνασίου

Γ'  Γυμνασίου[ Οδύσσεια ]
- ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ψηφιακή μορφή του βιβλίου μαθητή
- Εισαγωγή Οδύσσειας

[ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ]
- Ενότητα 1 - Το ταξίδι των λέξεων στο χρόνο ...
- Ενότητα 2 - Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα
     - Ενότητα 2 - Γ. Φθόγγοι και Γράμματα
- Ενότητα 3 - Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων
- Ασκήσεις τονισμού
- Ενότητα 4 - Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας
- Ενότητα 6 - Η ομορφιά δεν είναι το παν
- Ενότητα 7 - Η λύση του γόρδιου δεσμού
- Ενότητα 9 - Οριστική Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής
- Λεξιλόγιο της Ενότητας 10
- Βασικοί Όροι της Πρότασης - Συντακτικό Ενότητας 11
- Ενότητα 12 - Ατλαντίδα
- Ενότητα 13 - Δάμων και Φιντίας
- Οριστική Ενεργητικής Φωνής - Ασκήσεις [ ΝΕΟ ]
- Οριστική Παρακειμένου & Υπερσυντελίκου Μέσης Φωνής - Ασκήσεις [ ΝΕΟ ]


[ Λογοτεχνία ]
- Νινέτ, Ζώρζ Σαρή
- Ταξίδι χωρίς επιστροφή, Διδώ Σωτηρίου
- Οι πιτσιρίκοι, Δημήτρης Ψαθάς
- 17 του Νοέμβρη 1973, Κύπρος Χρυσάνθης (Ιστορικό Πλαίσιο Ποιήματος)
- Η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού
- Η Νέα Παιδαγωγική, Νίκος Καζαντζάκης (Βιογραφικό Συγγραφέα)
- Εμμανουήλ Ροίδης (Βιογραφικό Συγγραφέα)
- Ειρήνη Μάρρα (Βιογραφικό Συγγραφέα)
- Ιστοεξερεύνηση για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος


[ Νεοελληνική γλώσσα ]
- Ενότητα 1 - Παράγοντες Επικοινωνίας
- Ενότητα 1 - Είδη προτάσεων
- Εξέταση στα είδη των προτάσεων
- Ενότητα 2 - Τα Βήματα της Περίληψης


[ Ιστορία ]
- Παλαιολιθική & Μεσολιθική Εποχή
- Νεολιθική Εποχή
- Κυκλαδικός Πολιτισμός
- Μινωικός πολιτισμός
- Μινωική θρησκεία και Τέχνη
- Μυκηναϊκός Κόσμος
- Μυκηναϊκή Θρησκεία και Τέχνη
- Μεταβατικοί Χρόνοι
- Πολιτισμική Αναγέννηση
- Αποικιακή Εξάπλωση
- Ο Αρχαίος Ελληνικός Δίολκος
- Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
- Η Σπάρτη
- Αθήνα: Από τη βασιλεία στην αριστοκρατία


[ Εργασίες ]
-