Εκπαιδευτικό   υλικό  για  το  Γυμνάσιο

 

Α'   Γυμνασίου

B'  Γυμνασίου

Γ'  Γυμνασίου



[ Λογοτεχνία ]
- Κοινά χαρακτηριστικά των δημοτικών τραγουδιών
- Νεοελληνικός Διαφωτισμός & Ρήγας Βελεστινλής
- Επεξεργασία του ποιήματος "Θούριος" - αρχείο Smartboard
- Παρουσίαση για το Διονύσιο Σολωμό & Επτανησιακή Σχολή
- Επεξεργασία του ποίηματος "Eλεύθεροι Πολιορκημένοι" - αρχείο smartboard
- Απομνημονεύματα - Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου
- Νίκος Καζαντζάκης (Βιογραφικό)
- Γιώργος Σεφέρης (Βιογραφικό)

[ Νεοελληνική γλώσσα ]
- Ενότητα 1 - Τρόποι Σύνδεσης των προτάσεων
- Ενότητα 2 - Δευτερεύουσες Ονοματικές Προτάσεις
- Ασκήσεις στις Δευτερεύουσες Εδικές, Βουλητικές και Ενδοιαστικές
Θεωρία και Ασκήσεις στις Πλάγιες Ερωτηματικές Προτάσεις
- Θεωρία: Ευθείες και Πλάγιες Ερωτήσεις, Πλάγιος Λόγος
- Εντοπισμός
- Ολικής ή μερικής άγνοιας
- Συντακτικός Ρόλος
Θεωρία & Ασκήσεις στις Δευτερεύουσες Αναφορικές προτάσεις
- Θεωρία - Αναφορικές προτάσεις (Video)
- Ασκήσεις στις ελεύθερες & επιθετικές αναφορικές προτάσεις
- Ασκήσεις στις ονοματικές & επιρρηματικές
- Ασκήσεις στις προσδιοριστικές (περιοριστικές) & προσθετικές (μη περιοριστικές)
- Ασκήσεις στο συντακτικό τους ρόλο
Θεωρία και Ασκήσεις στις δευτερεύουσες τελικές και αιτιολογικές προτάσεις
- Θεωρία στις τελικές, αιτιολογικές και ομώνυμα/παρώνυμα
- Δευτερεύουσες τελικές προτάσεις
- Δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις

[ Iστορία ]
- Ενότητα 1 - Η εποχή του Διαφωτισμού 
- Ενότητα 2 - Η αμερικανική επανάσταση
- Ενότητες 3 & 4 - Η γαλλική επανάσταση
- Ενότητα 5 - Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 19ου αι.
- Ενότητα 7 - Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες
- Ενότητα 8 - Η εξέλιξη της ελληνικής Επανάσταση
- Ενότητα 9 - Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους
- Ενότητα 10 - Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη
- Ενότητα 12 - Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης
- Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης
- Ενότητα 15 - Αποικιοκρατία και αποικισμοί
- Ενότητα 17 - Ο Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831)
- Διαδραστικές Ασκήσεις στην Ενότητα 17
- Ενότητα 18 - Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
- Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862)
- Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)
- Ενότητα 22 - Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων
- Ενότητα 29 - Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913)
- Ενότητα 30 - Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους

[ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ]
- Ενότητα 6 - Κοινωνικά Προβλήματα, σελ. 46-56
- Ενότητα 7 - Aτομο και πολιτεία, σελ. 59-65

[ Εργασίες ]
- Εργασία για τα πέτρινα γεφύρια [ Λογοτεχνία ]