Εκπαιδευτικό   υλικό  για  το  Γυμνάσιο

 

Α'   Γυμνασίου

B'  Γυμνασίου

Γ'  Γυμνασίου[ Iστορία ]
- Ο Ιουστινιανός και το έργο του (1)
- Ο Ιουστινιανός και το έργο του (2)
- Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717)
- Η εξάπλωση των Αράβων
- Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
- Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
- Η μεταβατική εποχή: οι έριδες για το ζήτημα
των εικόνων,σελ.34-35

- Η Βυζαντινή Εποποιία, σελ.41-42
- Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού κράτους
- Εδαφικές Μεταβολές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
- Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

[ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ]
- Ενότητα 1 - Πατρική δικαιοσύνη
- Οριστική Μέσης Φωνής
- Οριστική Παρακειμένου & Υπερσυντελίκου Μέσης Φωνής - Ασκήσεις
- Ενότητα 2 - Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή
- Ενότητα 3 - Tο χρέος του ιστορικού
- Ενότητα 3 - Λεξιλογικός Πίνακας
- Ενότητα 2 - Γ΄ Κλίση Ουσιαστικών
- Ενότητα 3 - Γ΄ Κλίση Ουσιαστικών
- Μετοχές
- Ασκήσεις στις Μετοχές [ ΝΕΟ ]
- Ενότητα 3 - Σύνδεση προτάσεων ή όρων
- Ενότητα 7 - Ένας στοργικός ηγέτης
- Ευκτική Ενεργητικής Φωνής - Ασκήσεις
- Ευκτική Μέσης Φωνής - Ασκήσεις

[ Λογοτεχνία ]
- Ιστοεξερεύνηση για τη Χιροσίμα